Bc. Eliška Buličičová

Bakalářská práce

Financování islámských teroristických organizací Al-Káida a Islámský stát

The Financing of Islamic Terrorist Organizations Al-Qaeda and Islamic State
Anotace:
Bakalářská práce „Financování islámských teroristických organizací Al-Káida a Islámský stát“ se zabývá financováním teroristických organizací Al-Káida a Islámský stát. Jejím cílem je na základě analýzy finančních toků charakterizovat příjmovou a výdajovou stránku obou skupin, a následně organizace v tomto ohledu porovnat. První část je věnována úvodu do těchto organizací. Jsou v ní představeny ideologie …více
Abstract:
The submitted bachelor thesis: “The Financing of Islamic Terrorist Organizations Al-Queda and Islamic State” deals with the financing terrorist organizations Al-Queda and Islamic State. Its aim is to characterize incomes and expenditures sides of both groups based on cash flow analysis, and then to compare organizations in this context. The first part is dedicated to introduction of these organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
  • Oponent: Oleg Deev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Práce na příbuzné téma