Ing. Ján Hazucha

Bakalářská práce

Dohoda ACTA jako prostředek mezinárodní ochrany duševního vlastnictví

ACTA Agreement as a Remedy of an International Protection of Intellectual Property
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou ochrany duševního vlastnictví na mezinárodní úrovni, zejména pak Obchodní dohodou proti padělatelství (ACTA). Cílem práce je rozbor nejvýznamnějších částí této dohody a diskuse reálného dopadu jednotlivých článků, pokud by dohoda vstoupila v platnost. V úvodní kapitole je vysvětlen pojem duševního vlastnictví a význam jeho ochrany v mezinárodním prostředí. Dále …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the protection of intellectual property at the international level, particularly with the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). The aim is to analyze the most important parts of this agreement and discuss the real impact of the articles, in case the agreement is in force. The introductory chapter explains the concept of intellectual property and the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Radim Charvát, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod