Kateřina SCHREIBEROVÁ

Master's thesis

Znalosti a názorové postoje k poruchám příjmu potravy u dětí mladšího školního věku Základní školy Dolní Beřkovice

Knowledge and attitudes to eating disorders in younger school age children in primary school Dolní Beřkovice
Abstract:
Téma této diplomové práce je: Znalosti a názorové postoje k poruchám příjmu potravy u dětí mladšího školního věku Základní a mateřské školy Dolní Beřkovice. V části teoretické se zabýváme historií, charakteristikou PPP, zdravotními následky, faktory ovlivňující poruchy příjmu potravy, poruchami příjmu potravy u dětí mladšího školního věku, vztahem pohybu a poruch příjmu potravy, prevencí a léčbou poruch …more
Abstract:
Topic of this diploma thesis is: Knowledge and attitudes to eating disorders in younger school age children in primary and kindergarten school Dolní Beřkovice. The theoretical part deals with the history, characteristics of PPP, health consequences, factors influencing eating disorders, eating disorders in children of younger school age, relation of movement and eating disorders, prevention and treatment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: prof. MUDr. Ladislav Pyšný, CSc., MPH

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SCHREIBEROVÁ, Kateřina. Znalosti a názorové postoje k poruchám příjmu potravy u dětí mladšího školního věku Základní školy Dolní Beřkovice. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Master programme / field:
Primary School Teacher Education / Teaching in Primary Schools