Karolína Balatková

Bakalářská práce

Společenství vlastníků jednotek - vybrané právní a ekonomické aspekty

Homeowners' Association - Selected Legal and Economic Aspects
Anotace:
Tato práce se věnuje vybraným právním a ekonomickým aspektům společenství vlastníků jednotek. Jedním z důvodů pro zvolení tohoto tématu je zkušenost autorky práce díky členství ve voleném orgánu SVJ. V rámci analýzy bylo zjištěno, že dané SVJ má nastavenou takovou výši příspěvků, která odpovídá potřebám SVJ. Mimo obecné zhodnocení postavení SVJ a návrhů legislativních změn, přispěla analýza také k …více
Abstract:
This thesis focuses on Selected Legal and Economic Aspects of Homeowners' Association (HOA). One of the reasons for the choice of this topic is the experience of the author of the thesis through her membership in an elected body of the HOA. Within the analysis, it was found that the given HOA has a set level of contributions that corresponds to the needs of the HOA. Besides the general assessment of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Petra Dvořáková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta