Bc. Lea Kováčová

Bakalářská práce

Ciele a ašpirácie v práci manažera

Goals and Aspirations in Work Manager
Abstract:
This Bachelor thesis treats with “Goals and aspirations of manager’s work”. The aim of the thesis is to analyze abilities and goals of managers in the company and describe development of abilities of managers, leading to higher performance of workers.This Bachelor thesis treats with “Goals and aspirations of manager’s work”. The aim of the thesis is to analyze abilities and goals of managers in the …více
Abstract:
V bakalárskej práci sa venujeme téme „Ciele a ašpirácie v práci manažéra“. Cieľom práce je analyzovať manažérske zručnosti a ciele v spoločnosti a popísať rozvíjanie manažérskych zručností, ktoré vedú k zvyšovaniu výkonov pracovníkov.Práca je rozdelená na dve časti – teoretickú a empirickú časť. Obsahom teoretickej časti sú definície pojmu manažér a následne zoznamovanie s cieľmi, ašpiračnými hodnotami …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Mičková, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management