Bc. Martin Sterz

Bakalářská práce

Ekonomická dimenze politiky Reaganovy administrativy vůči SSSR

The economic dimension of the policy of the Reagan Administration towards the USSR
Anotace:
Cílem bakalářské práce je potvrdit hypotézu, že se v období vlády Reaganovy administrativy v letech 1981-1988 ekonomická dimenze vztahů mezi USA a SSSR stala jedním z důležitých faktorů americké zahraniční politiky vůči SSSR a podstatnou měrou přispěla k urychlení rozpadu socialistického bloku a ukončení studené války.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to confirm a hypothesis that the economic dimension of the relationship between the USA and the USSR in the period of government of the Reagan administration in the years 1981 – 1988 became an important factor in American foreign policy towards the USSR and that this policy to a great extent contributed to the acceleration of the decline of the socialist blok and to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií