Bc. Jan Knotek

Diplomová práce

Information extraction from advertisements

Information extraction from advertisements
Anotace:
Úkolem práce bylo navrhnout, implementovat a ověřit metody automatické extrakce vhodných atributů pro doménu portugalských inzerátů týkajících se nabídky a poptávky bytů a domů. Další část práce je věnována hledání vhodných párů nabídkových a poptávkových inzerátů na základě extrahovaných atributů. V části poslední se věnuji možnostem použití stejných algoritmů pro české inzeráty.
Abstract:
The goal of this thesis is to design, implement and verify a system for information extraction from advertisements. For the domain of Portuguese apartment's advertisements, we aimed to choose appropriate attributes for the houses or apartments and extract these attributes by choosing suitable techniques. We designed algorithm which is using the apartment attributes for choosing suitable pairs of offer …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.
  • Oponent: P. Brázdil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma