Bc. Marie Rybková

Bachelor's thesis

Významné mezníky evropské integrace v oblasti energetické politiky se zaměřením na roli této problematiky v době francouzského předsednictví

Major milestones of European integration in the field of energy policy with a view to the role of this issue at the time of the French presidency
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje sekundární legislativy energetické politiky Evropské unie v době francouzského předsednictví, které probíhalo v druhé polovině roku 2008. Problematika zabezpečení stabilních energetických dodávek a snahy o dlouhodobé snižování energetické spotřeby je v Unii stále více diskutovaným tématem. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První má za úkol …viac
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with theme of development of secondary legislation of European Union and its energy policy during the French Presidency, which lasted since June 2008 – December 2008. The topic of securing stable energy supplies and long term efforts in reducing the energy consumption in the EU is still a persistent topic. The work is divided into two main parts. The first is targeted …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2010
  • Vedúci: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií