Karolína Holinská

Bakalářská práce

Hospodářské vztahy mezi Alžírskem a Francií

Economic relations between Algeria and France
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá hospodářskými vztahy mezi Alžírskem a Francií, přičemž jejím hlavním cílem je poskytnout čtenáři hlubší pohled do této problematiky s přihlédnutím ke společné části historie. Celá práce je rozdělena do pěti hlavních částí. První z nich je zaměřena na historický vývoj vztahů mezi Alžírskem a Francií, v rámci kterého je zachyceno i období kolonizace, které dodnes oba státy …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with economic relations between Algeria and France and its main objective is to give an insight into this issue with the aspect of common history. The whole thesis is divided into five main sections. The first one focuses on the historical development of relations between Algeria and France including the period of colonization that still connects these two states. Then there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2018
  • Vedoucí: Vít Hinčica
  • Oponent: Ilya Bolotov

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72521

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod