Ivona Plšková

Diplomová práce

Návrh projektů na podporu produkční a mimoprodukční funkce zemědělství v CHKO Bílé Karpaty na základě hodnocení dopadů zemědělské politiky

The Project Proposal to Support the Productive and Non-Productive Functions of Agriculture in the White Carpathians PLA Based Impact Assessment of Agricultural Policy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problémy hospodaření v nepříznivých podmínkách pro zemědělskou produkci v CHKO Bílé Karpaty. Cílem práce je navrhnout projekty pro podporu produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství v této oblasti. V teoretické části je popsaný vývoj a současný stav zemědělství a zemědělské politiky v EU a ČR. Dále je zde charakterizovaný vliv ochrany přírody na zemědělství v CHKO. Praktická …více
Abstract:
The diploma thesis deals with farming problems in less favoured conditions for agricultural production in the White Carpathians PLA. The main goal of the thesis is to create the project proposal to support the productive and non-productive functions of agriculture in this area. The theoretical part describes the development and current state of agriculture and agricultural policy in the EU and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Plšková, Ivona. Návrh projektů na podporu produkční a mimoprodukční funkce zemědělství v CHKO Bílé Karpaty na základě hodnocení dopadů zemědělské politiky. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe