Mgr. Eliška Koštiálová

Diplomová práce

Česká inspekce životního prostředí s důrazem na ochranu lesa

Czech Environmental Inspectorate with an Emphasis on Forest Protection
Anotace:
Diplomová práce Česká inspekce životního prostředí s důrazem na ochranu lesa se zabývá aktuálním postavením a aplikační praxí tohoto orgánu v českém právním prostředí a pracuje se stavem ke dni 1. 3. 2017. Práce obsahuje základní pojmy týkající se dané problematiky, představení České inspekce životního prostředí, její struktury a působnosti v ochraně lesa. Cílem práce je představení a rozbor aktuálních …více
Abstract:
The diploma thesis Czech Environmental Inspectorate with an Emphasis on Forest Protection deals with up-to-date status of the Czech Environmental Inspectorate and its application practise in Czech legal environment actual by 1st March 2017. This thesis presents the main terms associated to the topic and the Czech Environmental Inspectorate itself, its structure and powers in forest protection area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta