Bc. Petra KANTOROVÁ

Master's thesis

Mediální obrazu Kurdů v českých médiích

Media image of Kurds in Czech media
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zjistit mediální obraz tureckých, iráckých a syrských Kurdů za pomocí diskurzivní analýzy vytvořené na základě analýzy mediálních obsahů z dvou internetových deníků. V první kapitole se věnuji teoretickému ukotvení mediálního obrazu a mediálního obrazu menšin. V druhé kapitole probírám historický vývoj všech tří skupin, který je nezbytný k porovnání s mediálním obrazem …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to discover media image of Turkish, Iraqi and Syrian Kurds using discourse analysis based on article content of two online news servers. The first chapter is dedicated to theoretical frame of media image and portrayal of minorities. The second chapter is dedicated to historical background of all three group of Kurds for further comparison with created media image in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 8. 2017
  • Supervisor: RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KANTOROVÁ, Petra. Mediální obrazu Kurdů v českých médiích. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / field:
Geography / Political and Cultural Geography

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.