Dana KOŠŤÁLOVÁ

Bakalářská práce

The development of the standardisation agreement /STANAG/ 6001 utilized for testing the level of knowledge of foreign languages in the armed forces of the NATO countries, specifically the Czech armed forces and the armed forces of the United Kingdom.

The development of the standardisation agreement /STANAG/ 6001 utilized for testing the level of knowledge of foreign languages in the armed forces of the NATO countries, specifically the Czech armed forces and the armed forces of the United Kingdom.
Abstract:
This work is focused on the development and implementation of standardized language tests in armed forces of NATO countries. It summarizes the development and the role of institutiones involved in testing languages and making rules in that field.
Abstract:
Tato práce se zabývá vývojem a zaváděním standardizovaných jazykových testů v ozbrojených silách zemí NATO. Shrnuje vývoj a úkoly institucí, ketré se podílely a podílí na jazykovém vzdělávání armád NATO a vytvářejí v dané oblasti potřebnou legislativu.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 3. 2009
Zveřejnit od: 13. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Stella Nangonová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŠŤÁLOVÁ, Dana. The development of the standardisation agreement /STANAG/ 6001 utilized for testing the level of knowledge of foreign languages in the armed forces of the NATO countries, specifically the Czech armed forces and the armed forces of the United Kingdom.. Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.3.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Angličtina ve sféře podnikání