Xhulio Kondakçiu

Diplomová práce

Interactive visualization of deep learning on financial big data

Interactive visualization of deep learning on financial big data
Anotace:
Hluboké učení se bežně používá ve finančních oboréch ke zpracování velké množství dat a k hledání trendů. Vizualizace zpracovaných dat je zásadní k hledání vzorů a k vyvození závěrů. Často se mnohonásobné série musí souběžně analyzovat a porovnávat. Počet sérii a množství dát požadované k vizualizaci vede k nepřehledným displejům, kterým se jen obtížné porozumí bez zavedení adekvátních technik pro …více
Abstract:
Deep learning is being widely used in finance to process a big amount of data and find trends. The visualization of this processed data is crucial for finding patterns and coming to conclusions. Often multiple time series need to be analyzed simultaneously and compared. The number of series and the amount of data that is required to be visualized results in cluttered displays which are hard to comprehend …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.)