Xhulio Kondakçiu

Master's thesis

Interactive visualization of deep learning on financial big data

Interactive visualization of deep learning on financial big data
Abstract:
Hluboké učení se bežně používá ve finančních oboréch ke zpracování velké množství dat a k hledání trendů. Vizualizace zpracovaných dat je zásadní k hledání vzorů a k vyvození závěrů. Často se mnohonásobné série musí souběžně analyzovat a porovnávat. Počet sérii a množství dát požadované k vizualizaci vede k nepřehledným displejům, kterým se jen obtížné porozumí bez zavedení adekvátních technik pro …more
Abstract:
Deep learning is being widely used in finance to process a big amount of data and find trends. The visualization of this processed data is crucial for finding patterns and coming to conclusions. Often multiple time series need to be analyzed simultaneously and compared. The number of series and the amount of data that is required to be visualized results in cluttered displays which are hard to comprehend …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2019
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Brázdil, Ph.D.
  • Reader: doc. RNDr. Barbora Kozlíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering (eng.)