Bc. Jakub Oršula

Bakalářská práce

Product package generator using GAN

Product package generator using GAN
Anotace:
Preskúmajte možnosti programatického generovania balení kozmetických produktov pomocou GAN. Na vyriešenie tohto problému implementujte 2 rôzne varianty GAN. Porovnajte výsledky vybraných algoritmov. Diskutujte o nevýhodách a výhodách používania prístupu strojového učenia v porovnaní s tradičným procesom.
Abstract:
Explore possibilities to programmatically generate product packages of cosmetic products using generative adversarial networks. Implement 2 different variants of GAN to solve this problem. Compare results of selected algorithms. Discuss cons and pros of using the machine learning approach compared to the traditional process.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2022
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Grolig
  • Oponent: Ing. Jakub Orság

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky