Bc. Jan Mikoláš

Bakalářská práce

Vytlačování (jiho)moravské identity identitou Kraje Vysočina na území okresu Třebíč

Displacement of the (South) Moravian identity by the identity of the Vysočina Region in the Třebíč District
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vytlačování jihomoravské identity na Třebíčsku v závislosti na vzniku nového krajského členění v roce 2000 a s ním regionální identity Kraje Vysočina. Cílem práce bylo zjistit, jak moc vytlačuje identita Vysočiny identitu jihomoravskou. Vlastní výzkum spočíval v dotazníkovém šetření, kterého se zúčastnilo 295 respondentů reprezentujících celý zkoumaný region. Výsledky ukazují …více
Abstract:
The bachelor's thesis explores the displacement of the South Moravian identity in the Třebíč district depending on the emergence of a new regional division in 2000 and with it the regional identity of the Vysočina Region. The work aimed to find out how much the identity of the Vysočina region displaces the South Moravian identity. The research consisted of a questionnaire survey involving 295 respondents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vendula Svobodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta