Bc. Lukáš Murín

Bakalářská práce

Automatická oprava domácích úkolů v LibreOffice

Automatic evaluation of homeworks in LibreOffice
Anotace:
Cílem práce je vytvořit moduly, které by umožňovaly načítání ze souborů ODT nebo ODS a provádění kontroly souborů zpracovaných studentem z pohledu splnění zadání. Pro textové formáty se bude jednat o kontrolu elementů a jejich formátování. Pro formáty využívané tabulkovými procesory bude modul kontrolovat obsah jednotlivých buněk a správnost použitých vzorců.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create modules that would allow retrieval of ODT or ODS files and carrying out inspection of files processed by students in terms of performace completion. In case of text formats this will include checking elements and their formatting. In case of formats used by spreadsheet the module will check the content of individual cells and the accuracy of formulas used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu