Bc. Zuzana VLASÁKOVÁ

Diplomová práce

Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test a zaokrouhlená data

Two-sample Kolmogorov-Smirnov test and rounded data
Anotace:
Diplomová práce se zabývá dvouvýběrovým Kolomogorovovým-Smirnovovým testem. Hlavním cílem je vyšetřit, jak zaokrouhlení vstupních dat ovlivní výsledky testu o shodě rozdělení. V první části práce jsou popsány výsledky simulací, v druhé části jsou uvedeny výsledky pro konkrétní data. Námětem pro vznik této práce byla bakalářská práce Martiny Kocandové Srovnání vlivu relativního věku ve sportu.
Abstract:
The thesis focuses on Two-sample Kolmogorov-Smirnov test. The main objective of the thesis is to find out how the rounding of the input data affects the results of the hypothesis of the same distribution. The first part of the thesis describes the results of the simulations. The second part gives the results for specific data. The reason of this thesis was the bachelor thesis of Martina Kocandová Comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Friesl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLASÁKOVÁ, Zuzana. Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test a zaokrouhlená data. Plzeň, 2017. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.