Lucie Petříková, DiS.

Bachelor's thesis

Návrhy na zefektivnění náboru nových pracovníků na Městském úřadě Uherský Ostroh

Proposals to streamline the recruitment of new employees in the Municipal Office in Uherský Ostroh
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na proces získávání a výběr nových pracovníků na Městském úřadě Uherský Ostroh. Úvodní část pojednává o teoretických východiscích řízení lidských zdrojů. V analyticko-praktické části je charakterizován Městský úřad Uherský Ostroh a zanalyzován současný stav v oblasti řízení lidských zdrojů. Na základě poznatků získaných z dotazníkového šetření jsou popsány návrhy na zefektivnění …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the process of recruitment and selection of new employees at Uherský Ostroh Municipal Office. The introductory part deals with the theoretical background of human resources management. In the analytical and practical part the Municipal Authority in Uherský Ostroh is characterized and the current state of human resources management is analyzed. Based on the findings …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedúci: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: Ing. Martina Zdráhalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting