Theses 

Návrhy na zefektivnění náboru nových pracovníků na Městském úřadě Uherský Ostroh – Lucie Petříková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Lucie Petříková, DiS.

Bachelor's thesis

Návrhy na zefektivnění náboru nových pracovníků na Městském úřadě Uherský Ostroh

Proposals to streamline the recruitment of new employees in the Municipal Office in Uherský Ostroh

Anotácia: Bakalářská práce je zaměřena na proces získávání a výběr nových pracovníků na Městském úřadě Uherský Ostroh. Úvodní část pojednává o teoretických východiscích řízení lidských zdrojů. V analyticko-praktické části je charakterizován Městský úřad Uherský Ostroh a zanalyzován současný stav v oblasti řízení lidských zdrojů. Na základě poznatků získaných z dotazníkového šetření jsou popsány návrhy na zefektivnění náboru zaměstnanců.

Abstract: The bachelor thesis is focused on the process of recruitment and selection of new employees at Uherský Ostroh Municipal Office. The introductory part deals with the theoretical background of human resources management. In the analytical and practical part the Municipal Authority in Uherský Ostroh is characterized and the current state of human resources management is analyzed. Based on the findings of the questionnaire survey, proposals are made to streamline the recruitment of employees.

Kľúčové slová: Řízení lidských zdrojů, metody získávání zaměstnanců, metody výběru zaměstnanců, pohovor, inzerát

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedúci: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: Ing. Martina Zdráhalová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 7. 2019 13:26, 30. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz