MUDr. Libor Míček

Diplomová práce

The Space Frontier: a Dream, Vision or Mission? On Space Motivations

The Space Frontier: a Dream, Vision or Mission? On Space Motivations
Anotace:
Diplomová práce klade otázku po osudu „Kosmického věku“ a zkoumá škálu motivací, které naplnily tuto obecnou kulturní metaforu a nástroj pro periodizaci historie smyslem. Podává přehled širokých kulturních aspirací a „snů“ o letech člověka do Vesmíru, které kulminovaly okamžikem Amerického přistání na Měsíci v roce 1969. Otázka motivace letů do Vesmíru je spojena s chápáním a výkladem lidského světa …více
Abstract:
The diploma thesis asks what happened with the “Space Age” and asks questions about varieties of motivations that gave meaning to this general cultural metaphor and historical framing device. It reviews broad cultural aspirations and “dreams” of spaceflight that led up to the moment of the American Moon landing in 1969. The question of motivation of spaceflight is connected with cultural understanding …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2011
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta