Mgr. Michal Piják

Bakalářská práce

Cestopisy v prvej polovici 19. storočia ako žáner inakosti a česko–slovenského vzájomného porozumenia

The Travelogues of the First Half of the 19th Century as the Genre of Difference and Czechoslovak Correlative Understanding
Abstract:
The name of my thesis is ,,The Travelogues of the First Half of the 19th Century as the Genre of Difference and Czechoslovak Correlative Understanding’’. The main goal is to compare Slovak and Czech relations in travelogues from Czechoslovak location from the period mentioned above. My thesis is divided into three parts. The first one dedicated to the first half of 19th century in Slovak literature …více
Abstract:
Názov mojej bakalárskej práce je ,,Cestopisy v prvej polovici 19. storočia ako žáner inakosti a česko – slovenského vzájomného porozumenia‘‘ Hlavným cieľom je porovnanie slovenských a českých vzťahov v cestopisnej tvorbe z Československého prostredia v období spomenutom vyššie. Práca je rozdelená do troch častí. Prvá kapitola je venovaná prvej polovici 19. storočia v slovenskej literatúre a porovnaniu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Slovenský jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.