Bc. Tereza Stehlíková

Bakalářská práce

Sexuálně motivované trestné činy

Sexually Motivated Crimes
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou sexuálně motivovaných deliktů. Jejím cílem bylo, co možná nejkomplexnější shrnutí zmiňované problematiky. Práce proto obsahuje stručný úvod do tématu mravnostní kriminality, dále pak část fenomenologickou a etiologickou skládající se z kapitol o pachatelích a obětech tohoto druhu kriminality. Teoretickou část práce pak uzavírá kapitola věnující se kontrole sexuální …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of sexually motivated crimes. The aim of the thesis is to bring a comprehensive overview about mentioned topic. The thesis contains brief introduction followed by chapters considering phenomenology and etiology including offender and victims of sex offences. The theoretical part of the thesis is concluded with chapter considering the repression and prevention of sex …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Barbora Kosejková
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní činnost