Lenka Stodolová

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o cévní přístupy u dialyzovaného pacienta

Comprehensive Nursing Care of Vascular Accesses in Dialyzed Patient
Anotace:
ANOTACE STODOLOVÁ, Lenka. Komplexní ošetřovatelská péče o cévní přístupy u dialyzovaného pacienta. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc). Vedoucí práce: PhDr. Karolina Moravcová, PhD. Praha 2020. 60 stran. Tématem bakalářské práce je komplexní ošetřovatelská péče o cévní přístupy u dialyzovaného pacienta. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část a popisuje specifika …více
Abstract:
ANNOTATION STODOLOVÁ, Lenka. Comprehensive Nursing Care of Vascular Accesses in Dialysed Patient. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Qualification: Bachelor (Bc.). Leader of the work: PhDr. Karolina Moravcová, PhD. Praha 2020. 60 pages. The topic of this Bachelor thesis is comprehensive nursing care of vascular accesses for hemodialysis. The thesis considers both theoretical and practical parts and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Karolina Moravcová, PhD
  • Oponent: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma