Mgr. Bc. Igor Greif

Bakalářská práce

The Identity of a Former Slave as Depicted in American Literature at the Turn of the Twentieth Century

The Identity of a Former Slave as Depicted in American Literature at the Turn of the Twentieth Century
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na analýzu a porovnání tří významních literárních postav, Fredericka Douglasse, Booker T. Washingtona a pana Rydera. Ústřední otázkou je rozvoj a transformace jejich identity v období existence otroctví a také po jeho zrušení. Snahou mé bakalářské práce je zdůraznit, že navzdory mnohým podobnostem v aspektech formování jejich identity, existují také kritické rozdíly …více
Abstract:
The aim of my Bachelor diploma thesis is to provide analysis and comparison of three significant literary characters, Frederick Douglass, Booker T. Washington and Mr. Ryder. The focus of the thesis is put on their identity development and transformation during slavery and after its abolishment. The thesis points out that despite many similar aspects of forming one’s identity, there are crucial differences …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Kateřina Prajznerová, M.A.
  • Oponent: Mgr. Marcela Sekanina Vavřinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta