Bc. Rudolf Hudec

Diplomová práce

Ověření hodnotící škály pádové techniky u žáků základních škol

Validation of fall technique scale in basic school pupils
Anotace:
V této diplomové práci se zaměřuji na problematiku v oblasti pádové techniky. Cíleně se snažím o potvrzení a ověření diagnostiky pádových technik podle specifické posuzovací škály na vybraných modelech u žáků základních škol. V úvodní části jsem definoval pojem pádová technika, její dělení, organizaci, vedení a nácvik ve vyučovací jednotce. V následující části jsem použil tři ikonicko-symbolické modely …více
Abstract:
This diploma thesis describes problems in the area of the tumble technique, where I directed try about confirmation and check diagnosticians tumble technique according to specific assessment scales on choice mock - ups near pupils from basic schools. In exordium I defined conception tumble technique, her dividing, organization, faces and training in tuitional period. With the following parts I used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií