Mgr. Zuzana Zboňáková

Bachelor's thesis

Preimplantační genetické analýzy pomocí sekvenování nové generace (NGS)

Preimplantation genetic diagnostics with the use of next-generation sequencing (NGS) techniques
Abstract:
Preimplantation genetic analysis is a technique increasingly used in clinics of reproductive medicine. That is a result of frequented IVF failure caused by chromosomal aberration in implanted embryos. The first part of the presented thesis is describing various reasons for its application and illustrating the origin of genetic material for analysis. Subsequently the thesis is dealing with methods applied …more
Abstract:
Preimplantační genetická analýza je metodou stále více využívanou klinikami reprodukční medicíny. Důvodem je časté selhávání umělého oplodnění způsobené výskytem chromozomálních aberací v implantovaných embryích. První část předložené práce popisuje různé důvody její aplikace a ilustruje původ genetického materiálu určeného pro analýzu. Následně se práce zabývá metodami aplikovanými v této oblasti …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Jan Smetana, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta