Theses 

Bariéry zájmového vzdělávání seniorů – Šárka KORYTÁŘOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Šárka KORYTÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Bariéry zájmového vzdělávání seniorů

Barriers of interest education seniors

Anotace: Cílem bakalářské práce je zjistit na základě stanovených hypotéz, které bariéry jsou pro účastníky vzdělávacího procesu na U3V nejčetnější. Teoretická část práce na základě tohoto cíle popisuje problematiku vzdělávání seniorů, prostředí, prostředky a situace, které patří ke vzdělávacímu procesu. Důležitou součástí teoretické části je také popis konkrétních bariér a motivace seniorů k účasti na celoživotním vzdělávání. Praktická část představuje U3V jako zprostředkovatele, u kterého probíhalo dotazníkové šetření práce. Dílčími cíli výzkumu jsou pak odpovědi na jednotlivé otázky. Metodika výzkumu je tedy aplikovaný, empirický, kvantitativní výzkum z dostupného výběru a následná intepretace a analýza dat. Z výzkumu vyplývá, že se celoživotní vzdělávání stává velmi důležitou součástí našich seniorů a seniorek. Mezi nejvíce četné bariéry patřily: zdravotní omezení, dále nevyhovující vyučovací metody, příliš náročné studium a finanční náročnost, nedostatek motivace, nevyhovující vyučovací prostředí, jako nejméně četnou bariéru uvedli respondenti špatný kolektiv.

Abstract: The aim of the thesis is to detect the most common barriers in interest senior education through defined hypothesis. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical one. The content of the first part is a theoretical background including environment, tools and situations included in the educational process. I describe the possible barriers of education and the aspects of motivation. In the practical part Palacký University of the third age is introduced as a source for the quantitative research. I create questionnaires for this research, distribute them and after that analyze and interpret the collected data. The data shows that the interest adult education becomes a very important part of participant´s life. The most common barriers are health limitation, inconvenient teaching method, very demanding learning, financial issues, lack of motivation, not good environment for learning. The least common barrier: bad classmates.

Klíčová slova: Senior, stáří, vzdělávání, bariéry ve vzdělávání, celoživotní vzdělávání, edukace, motivace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=225606 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KORYTÁŘOVÁ, Šárka. Bariéry zájmového vzdělávání seniorů. Olomouc, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:11, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz