Theses 

Profitability Assessment of Total Oil Company – Yu Long

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Yu Long

Bachelor's thesis

Profitability Assessment of Total Oil Company

Profitability Assessment of Total Oil Company

Anotácia: In the processing of development of a comapny, it is important to know the profitability.The company need to know how much they can get in one period, and which business bring the most to him. In this thesis, we introduce the method to do the financial analysis, we focus on the profitability analysis. We choose TOTAL oil company to do the analysis. We introduce the breif information about this company, then we use the ratio analysis, such as profit margin, ROE, ROA. And we do the common-size analysis, this method helps us to analyze the financial results,it including two methods, one is horizontal common-size analysis, the other one is vertical common-size analysis. last, we do the Dupont analysis, we divided ROE into some parts, in other words, we use select a basic ratio and some components ratio. By doing this analysis, we find the profitability of TOTAL is good, but there still have problems, the profit mainly comes from non-operating business, so the company need to change the business strategy , the management also need to update. The financial structure should be adjusted to the proper type.

Abstract: In the processing of development of a comapny, it is important to know the profitability.The company need to know how much they can get in one period, and which business bring the most to him. In this thesis, we introduce the method to do the financial analysis, we focus on the profitability analysis. We choose TOTAL oil company to do the analysis. We introduce the breif information about this company, then we use the ratio analysis, such as profit margin, ROE, ROA. And we do the common-size analysis, this method helps us to analyze the financial results,it including two methods, one is horizontal common-size analysis, the other one is vertical common-size analysis. last, we do the Dupont analysis, we divided ROE into some parts, in other words, we use select a basic ratio and some components ratio. By doing this analysis, we find the profitability of TOTAL is good, but there still have problems, the profit mainly comes from non-operating business, so the company need to change the business strategy , the management also need to update. The financial structure should be adjusted to the proper type.

Kľúčové slová: net profit margin; operating profit margin; business target; fnancial structure; ROE; ROA;turnover; upstream, downstream ...-350

Keywords: net profit margin; operating profit margin; business target; fnancial structure; ROE; ROA;turnover; upstream, downstream

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedúci: Jiří Valecký
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Hore | Aktuálny dátum a čas: 20. 5. 2019 20:49, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz