Ing. Monika Dolanská

Bakalářská práce

Týmová práce a její užití v Pražské správě sociálního zabezpečení

Teamwork and its usage in Prague Social Security Administration
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá týmovou prací a jejím užitím v organizaci Pražská správa sociálního zabezpečení. Teoreticko – metodologická část se nejprve věnuje organizaci, jejím oddělením a týmům. Upřesňuji zde vznik týmů, jejich budování, následné udržovaní, správný výběr a charakteristiku vedoucího pracovníka. Dále jsou vyjmenovány způsoby komunikace, druhy motivace a jakým způsobem jednotlivé …více
Abstract:
This thesis deals with a question of teamwork and its usage within Prague Social Security Administration. The theoretical part devotes attention to organisation, it´s departments and teams. It is pointed out to building teams, their construction and subsequently to maintainance, proper selection and characteristics of the manager. Furthermore the means of communication, types of motivation and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Budil
  • Oponent: Ing. Robin Čejka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance

Práce na příbuzné téma