Aneta Švomová

Bachelor's thesis

Financování příspěvkových organizací ÚSC v návaznosti na rozpočet zřizovatele

Financing of the subsidized organizations of the ÚSC in connection with the budget of the founder
Abstract:
Předmětem mé bakalářské práce „Financování příspěvkových organizací ÚSC v návaznosti na rozpočet zřizovatele“ je analýza rozpočtu a zdrojů financování vybrané příspěvkové organizace s důrazem na zdroje od jejího zřizovatele. První část je zaměřena na územní samosprávné celky a jejich rozpočty. Poté je pozornost věnována jejich příspěvkovým organizacím a to jejich právnímu postavením, rozpočtům a různým …more
Abstract:
The goal of my bachelor thesis „Financing of the subsidized organizations of the ÚSC in connection with the budget of the founder“ is to analyze the budget and the resources of funding the concrete subsidized organization focusing on the resources from its founder. The first part deals with local governments and their budget. After that the attention is focus on their subsidized organizations, their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2018
  • Supervisor: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Reader: Ing. Eva Tomášková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta