Michaela Hamouzová

Diplomová práce

Analýza vývoje cen nemovitostí v České republice

Analysis of the development of the prices of real estate
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza vývoje cen nemovitostí v České republice. Práce se skládá ze tří hlavních částí, z nichž první část je věnována teoretickému úvodu k oceňování nemovitých věcí. Dále je v práci popsán současný vývoj cen nemovitostí na českém trhu. Poslední část je zaměřena na kointegrační analýzu, v rámci níž je sestaven ADL model. Z tohoto modelu je následně pomocí přepočtu získán …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze the development of the prices of real estate in the Czech Republic. The thesis is divided into three main parts. The first one deals with the theoretical introduction to valuation of the real estate. Moreover, the thesis presents the current development of the prices of real estate on the Czech market. The last part focuses on co-integration analysis, within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: Markéta Arltová
  • Oponent: Dagmar Blatná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53473