Hana KRÁLOVÁ

Diplomová práce

České překlady Na Větrné hůrce Emily Brontëové

Czech translations of Emily Brontë's Wuthering Heights
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je kniha Na Větrné hůrce od Emily Brontëové a její české překlady. První část práce se zaměřuje na život a tvorbu sester Brontëových a na překladatele jejich románů. Samostatná kapitola je věnována románu Na Větrné hůrce jeho obsahu, dobovému zasazení a ohlasům a odborné literatuře v českém literárním prostředí. Druhá část obsahuje kapitolu o teorii překladu a dále se …více
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the book Wuthering Heights by Emily Brontë and its Czech translations. The first part of the work focuses on the life and work of the Brontë sisters and translators of their novels. A separate chapter is devoted to the novel Wuthering Heights itself its plot, period setting and responses and specialized literature in Czech literary world. The second part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Dobrava Moldanová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLOVÁ, Hana. České překlady Na Větrné hůrce Emily Brontëové. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta