Theses 

Trh práce v regionu Chomutovsko – Monika Haová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Monika Haová

Bakalářská práce

Trh práce v regionu Chomutovsko

The labor market in Chomutov region

Anotace: Bakalářská práce zpracovává téma „Trh práce v regionu Chomutovsko“. Cílem této práce je zhodnocení situace na trhu práce, míry nezaměstnanosti a možnosti pracovního uplatnění obyvatel regionu Chomutovsko. Teoretická část se zaměřuje na definování trhu práce, strategie politiky zaměstnanosti České republiky a rozdělení zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Praktická část se věnuje charakteristice Ústeckého kraje a regionu Chomutovsko a dále zhodnocení míry nezaměstnanosti a pracovního uplatnění obyvatel v regionu. K naplnění cíle této práce bylo využito dotazníkového šetření, na jehož základě byla navrhnuta následné návrhy a doporučení.

Abstract: The bachelor thesis deals with the topic "The labor market in the Chomutov region". The aim of this work is to evaluate the situation on the labor market, the unemployment rate and the possibilities of employment of the inhabitants of the Chomutov region. The theoretical part focuses on defining the labor market, the employment policy strategy of the Czech Republic and the distribution of employment and unemployment. The practical part deals with the characteristics of Ústí nad Labem Region and the region of Chomutov, as well as the evaluation of the unemployment rate and the employment of the inhabitants in the region. In order to fulfill the aim of this work, a questionnaire survey was used, on the basis of which subsequent proposals and recommendations.

Klíčová slova: Trh práce, Zaměstnanost, Nezaměstnanost, Úřad práce, Region Chomutovsko, Zaměstnání, Společnosti, Labor Market, Employment, Unemployment, Labor Office, Chomutov Region, Companies

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Oponent: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:05, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz