Monika Haová

Bakalářská práce

Trh práce v regionu Chomutovsko

The labor market in Chomutov region
Anotace:
Bakalářská práce zpracovává téma „Trh práce v regionu Chomutovsko“. Cílem této práce je zhodnocení situace na trhu práce, míry nezaměstnanosti a možnosti pracovního uplatnění obyvatel regionu Chomutovsko. Teoretická část se zaměřuje na definování trhu práce, strategie politiky zaměstnanosti České republiky a rozdělení zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Praktická část se věnuje charakteristice Ústeckého …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic "The labor market in the Chomutov region". The aim of this work is to evaluate the situation on the labor market, the unemployment rate and the possibilities of employment of the inhabitants of the Chomutov region. The theoretical part focuses on defining the labor market, the employment policy strategy of the Czech Republic and the distribution of employment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
  • Oponent: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS