Mgr. Tereza Štouračová

Master's thesis

Prezidentské volby v soudní judikatuře

Presidential Election in the Jurisprudence
Abstract:
Diplomová práce na téma „ Prezidentské volby v soudní judikatuře“ pojednává o přímé volbě prezidenta České republiky. Zabývá se historií volby prezidenta na území dnešní České republiky a s ohledem na jeho pravomoci hodnotí vhodnost zavedení nové formy volby prezidenta. Práce se zmiňuje o nové právní úpravě přímé volby prezidenta a v návaznosti na ni vymezuje jednotlivé fáze volebního procesu. Těmito …more
Abstract:
The diploma thesis with theme „Presidential election in the jurisprudence“ deals with the direct election of the president in the Czech republic. The thesis deals with history of election of the president at the territory of the contemporary Czech republic and the thesis judges suitability of direct election of the president in the view of presidential competences. This thesis mentions the new legislative …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 1. 2015
  • Supervisor: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta