Theses 

Život ve sklářské huti a její vliv na obec Karolinka – Bc. Petr Matýska

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Matýska

Bachelor's thesis

Život ve sklářské huti a její vliv na obec Karolinka

Life in Glassworks in Karolinka and its impact on the village

Abstract: Cílem této práce bylo především podrobněji nahlédnout do života sklářů a prozkoumat problematiku společenských vztahů a jejich sociálního postavení ve společnosti, konkrétně v obci Karolinka na Valašsku a pokusit se vytvořit ucelený přehled této sociální skupiny. Jedná se především o období od roku 1861, kdy sklářská huť vznikala a začala se tak měnit struktura obyvatelstva a život v obci, až do konce 30. let 20. století. Reflektuji ale také krátce vývoj firmy v průběhu 40. let 20. století.

Abstract: The aim of this study was to further insight into the life of glassmakers and examine the issue of social relations and social position in society, specifically in the village Karolinka in Wallachia and try to create a comprehensive overview of this social group. This is especially the period since 1861, when the glassworks was created and started to change the structure of the population and life in the village, until the end of the 30s of the 20th century. But also reflects briefly the development of the company during the 40s of the 20th century.

Keywords: sklářství, sklářská huť, skláři, Karolinka, výtvarná kultura, Valašsko, Horní Vsacko

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. Terézia Ondrová
  • Reader: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 04:58, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz