Bc. Petr Matýska

Bachelor's thesis

Život ve sklářské huti a její vliv na obec Karolinka

Life in Glassworks in Karolinka and its impact on the village
Abstract:
Cílem této práce bylo především podrobněji nahlédnout do života sklářů a prozkoumat problematiku společenských vztahů a jejich sociálního postavení ve společnosti, konkrétně v obci Karolinka na Valašsku a pokusit se vytvořit ucelený přehled této sociální skupiny. Jedná se především o období od roku 1861, kdy sklářská huť vznikala a začala se tak měnit struktura obyvatelstva a život v obci, až do konce …more
Abstract:
The aim of this study was to further insight into the life of glassmakers and examine the issue of social relations and social position in society, specifically in the village Karolinka in Wallachia and try to create a comprehensive overview of this social group. This is especially the period since 1861, when the glassworks was created and started to change the structure of the population and life …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2015
  • Supervisor: Mgr. Terézia Ondrová
  • Reader: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta