Bc. Petr Matýska

Bakalářská práce

Život ve sklářské huti a její vliv na obec Karolinka

Life in Glassworks in Karolinka and its impact on the village
Anotace:
Cílem této práce bylo především podrobněji nahlédnout do života sklářů a prozkoumat problematiku společenských vztahů a jejich sociálního postavení ve společnosti, konkrétně v obci Karolinka na Valašsku a pokusit se vytvořit ucelený přehled této sociální skupiny. Jedná se především o období od roku 1861, kdy sklářská huť vznikala a začala se tak měnit struktura obyvatelstva a život v obci, až do konce …více
Abstract:
The aim of this study was to further insight into the life of glassmakers and examine the issue of social relations and social position in society, specifically in the village Karolinka in Wallachia and try to create a comprehensive overview of this social group. This is especially the period since 1861, when the glassworks was created and started to change the structure of the population and life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Terézia Ondrová
  • Oponent: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta