Mgr. Lada Vacková

Diplomová práce

Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na škole pro žáky se sluchovým postižením

Education of pupils with autistic spectrum disorder at school for pupils with hearing impairment
Anotace:
Diplomová práce je věnována vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra na základní škole pro žáky se sluchovým postižením s orálním přístupem. Teoretická část se zabývá autismem, historií jeho zkoumání, klasifikací, etiologií a diagnostikou poruch autistického spektra. Dále jsou zde popsány faktory, které ovlivňují výchovu a vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra, možnosti vzdělávání …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to educating students with autism spectrum disorders at primary school for pupils with hearing impairments with oral approach. The theoretical part deals with autism, its research history, classification, etiology and diagnosis of autism spectrum disorders. There are also described factors that affect the education of pupils with autistic spectrum disorders, education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta