Ing. Anna Hašová

Bakalářská práce

Kartografická vizualizace a tvorba digitálního modelu terénu okolí hradu Veveří

Cartographic visualization and digital terrain model of Veveří castle and its surroundings
Anotace:
V dnešní době bouřlivě se rozvíjejících technologií je jednou z možností zobrazení reliéfu také vytvoření digitálního modelu terénu. Ten pak může být nejrůznějším způsobem vizualizován tak, aby přispěl ke komplexnímu náhledu na zobrazované území a mohou nad ním být vypočteny další charakteristiky, jako je sklonovitost svahů nebo orientace ke světovým stranám. Cílem práce je vytvořit model terénu okolí …více
Abstract:
Nowadays, when the possibilities of technology more and more expand, is one of the alternative how to represent the relief the creation of digital terrain model. It can be represent by many cartographic techniques to help the complex view on the relief and allows to compute other characteristics such as slopes or the aspect to the cardinal points.The aim of the bachelor’s thesis is to create digital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  • Oponent: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika