Milan VALENTA

Bakalářská práce

Pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, problematika zákroků pod jednotným velením Policie ČR

Anti-riot unit of the Regional Police Directorate of the Pilsen Region, the issue of interventions under the unitary command of Police of the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou Pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, která chrání bezpečnost osob a majetku a zajišťuje veřejný pořádek. V teoretické části jsou nejprve definovány základní pojmy týkající se Policie České republiky a pořádkových jednotek. Dále je popsána taktika zásahu, výcvik a používaná výzbroj a výstroj. Cílem práce je porovnání účelnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the Anti-riot unit of the Regional Police Directorate of the Pilsen Region which protects the security of people, property and public order. In the theoretical part there are firstly defined the basic terms concerning the Police of the Czech Republic and the anti-riot units. Further described, we can find the tactics of intervention, training, weaponry and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: MUDr. Josef Štorek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALENTA, Milan. Pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, problematika zákroků pod jednotným velením Policie ČR. Č. Budějovice, 2017. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses qz3r23 qz3r23/2
4. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.