Ing. Jolana Stejskalová

Disertační práce

The impact of the behavioural attention on stock returns

Vliv behaviorální pozornosti na výnosnost akcií
Anotace:
Disertační práce identifikuje pozornost investora na kapitálových trzích v kontextu několika ekonomických oblastí. Behaviorální finance mohou sloužit jako nástroj k objasnění reakcí na kapitálových trzích spolu s všeobecně používanými fundamentálními faktory. Behaviorální složku reprezentuje index intenzity vyhledávání z aplikace Google Trends a počet článků na vybrané téma čerpaných z největších amerických …více
Abstract:
This thesis identifies behavioural attention on stock returns in relation to several economic issues. Alongside widely known fundamental indicators, behavioural finance could serve as the missing link explaining the reactions of the capital market. In this study, the behavioural component is measured using the search volume index (SVI) taken from Google Trends and the number of specific articles that …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
  • Oponent: Jarko Fidrmuc, prof. Dr. Ing., Hsiu Lang Chen, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance