Bc. Martina Snížková

Master's thesis

Network science a internet: jak sítě ovlivňují strukturu internetu

Network science and Internet: how networks influence the structure of the Internet
Abstract:
Diplomová práce „Network science a internet: jak sítě ovlivňují strukturu internetu“ se věnuje problematice sítí a hlavně jedné konkrétní síti, Internetu. Práce začíná kapitolou o historii network science, Internetu a WWW sítě. Dále jsou zde zpracovány modely sítí, jako je síť malého světa, náhodná síť a bezškálová síť. Navazuje kapitola popisující funkcionalitu Internetu a to, jaké sítě se na něm …more
Abstract:
The thesis "Network science and Internet: how networks influence the structure of the Internet" deal with issues of network, especially one particular network, the Internet. The thesis begins with a chapter about the history of network science, the Internet and WWW network. There are also elaborate models of networks, namely small-world network, a random network and scale-free network. Next chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies