Theses 

Network science a internet: jak sítě ovlivňují strukturu internetu – Bc. Martina Snížková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Information and Library Studies / Information and Library Studies

Bc. Martina Snížková

Master's thesis

Network science a internet: jak sítě ovlivňují strukturu internetu

Network science and Internet: how networks influence the structure of the Internet

Abstract: Diplomová práce „Network science a internet: jak sítě ovlivňují strukturu internetu“ se věnuje problematice sítí a hlavně jedné konkrétní síti, Internetu. Práce začíná kapitolou o historii network science, Internetu a WWW sítě. Dále jsou zde zpracovány modely sítí, jako je síť malého světa, náhodná síť a bezškálová síť. Navazuje kapitola popisující funkcionalitu Internetu a to, jaké sítě se na něm nachází. Pokračuje kapitola Struktura Internetových sítí, kde je popsána odolnost sítí, topologie Internetu a zamyšlení nad optimální strukturou Internetu. Práce se také věnuje vyhledávání a vyhledávacím strategiím na sítích a Internetu, zvažuje i vliv topologie sítě na vyhledávání.

Abstract: The thesis "Network science and Internet: how networks influence the structure of the Internet" deal with issues of network, especially one particular network, the Internet. The thesis begins with a chapter about the history of network science, the Internet and WWW network. There are also elaborate models of networks, namely small-world network, a random network and scale-free network. Next chapter describes the functionality of the Internet. Continues chapter structure of Internet networks, which describes the resilience of networks, the Internet topology and reflection about the optimal structure of the Internet. The thesis is also engaged search and search strategies on networks and the Internet, considering the influence of network topology on the search.

Keywords: Network science, Internet, vyhledávání, modely sítí, World Wide Web, topologie, searching, network models, topology.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 1. 2015
  • Supervisor: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 20/3/2019 10:42, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz