Bc. Martina Snížková

Master's thesis

Network science a internet: jak sítě ovlivňují strukturu internetu

Network science and Internet: how networks influence the structure of the Internet
Anotácia:
Diplomová práce „Network science a internet: jak sítě ovlivňují strukturu internetu“ se věnuje problematice sítí a hlavně jedné konkrétní síti, Internetu. Práce začíná kapitolou o historii network science, Internetu a WWW sítě. Dále jsou zde zpracovány modely sítí, jako je síť malého světa, náhodná síť a bezškálová síť. Navazuje kapitola popisující funkcionalitu Internetu a to, jaké sítě se na něm …viac
Abstract:
The thesis "Network science and Internet: how networks influence the structure of the Internet" deal with issues of network, especially one particular network, the Internet. The thesis begins with a chapter about the history of network science, the Internet and WWW network. There are also elaborate models of networks, namely small-world network, a random network and scale-free network. Next chapter …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2015
  • Vedúci: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Information and Library Studies / Information and Library Studies