Theses 

Network science a internet: jak sítě ovlivňují strukturu internetu – Bc. Martina Snížková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví

Bc. Martina Snížková

Diplomová práce

Network science a internet: jak sítě ovlivňují strukturu internetu

Network science and Internet: how networks influence the structure of the Internet

Anotace: Diplomová práce „Network science a internet: jak sítě ovlivňují strukturu internetu“ se věnuje problematice sítí a hlavně jedné konkrétní síti, Internetu. Práce začíná kapitolou o historii network science, Internetu a WWW sítě. Dále jsou zde zpracovány modely sítí, jako je síť malého světa, náhodná síť a bezškálová síť. Navazuje kapitola popisující funkcionalitu Internetu a to, jaké sítě se na něm nachází. Pokračuje kapitola Struktura Internetových sítí, kde je popsána odolnost sítí, topologie Internetu a zamyšlení nad optimální strukturou Internetu. Práce se také věnuje vyhledávání a vyhledávacím strategiím na sítích a Internetu, zvažuje i vliv topologie sítě na vyhledávání.

Abstract: The thesis "Network science and Internet: how networks influence the structure of the Internet" deal with issues of network, especially one particular network, the Internet. The thesis begins with a chapter about the history of network science, the Internet and WWW network. There are also elaborate models of networks, namely small-world network, a random network and scale-free network. Next chapter describes the functionality of the Internet. Continues chapter structure of Internet networks, which describes the resilience of networks, the Internet topology and reflection about the optimal structure of the Internet. The thesis is also engaged search and search strategies on networks and the Internet, considering the influence of network topology on the search.

Klíčová slova: Network science, Internet, vyhledávání, modely sítí, World Wide Web, topologie, searching, network models, topology.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:20, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz