Theses 

Thesis management system for industrial partner Red Hat – Mgr. Václav Dedík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Václav Dedík

Bakalářská práce

Thesis management system for industrial partner Red Hat

Thesis management system for industrial partner Red Hat

Anotace: Cílem práce bylo navrhnout a implementovat systém pro správu kvalifikačních prací pro průmyslového partnera Red Hat. Tato práce obsahuje úvod do problematiky správy kvalifikačních prací a popis použíté metodiky vývoje systému. Druhá část práce se zaměřuje na použité technologie a hlavně na architekturu a návrh systému.

Abstract: The aim of the thesis was to design and implement a thesis management system for industrial partner Red Hat. This thesis contains the introduction to the thesis management and the description of the used software development methodology. The second part of the thesis focuses on the used technologies, and mainly the architecture and design of the system.

Keywords: Thesis, Thesis Management, Information System, Grails, kvalifikační práce, správa kvalifikačních prací, informační systém

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiří Pechanec

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 01:23, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz