Miroslav Jankůj

Diplomová práce

Systémový přístup k financování zdravotnictví

A Systems Approach to Health Care Financing
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá českým zdravotním systémem. Zdravotnictví je obecně nazýváno jako systém, ale ne vždy jsou jeho problémy řešeny systémově. V práci je proto popsána systémová teorie, teorie komplexně adaptivních systémů a další pojmy, které se ve zdravotnictví často používají, ale jejich potenciál není využit tak, jak by měl. Cílem této práce bylo vysledovat dopady případné spoluúčasti …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the Czech healthcare system. Healthcare is generally reffered to as system but not always healthcare problems are solved systematically. Therefore systems theory, theory of complex adaptive systems and other notions, that are often used in healthcare, were described in this thesis. The objective of this thesis was analysis of impacts of patient's financial participation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2011
  • Vedoucí: Rudolf Střítecký
  • Oponent: Daniela Kandilaki

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28534