Nikol VOKÁČOVÁ

Bachelor's thesis

Rizikové faktory z hlediska předčasných úmrtí

The risk of factors from aspect for premature death
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá rizikovými faktory z hlediska předčasných úmrtí. Práce byla rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části popisujeme rizikové faktory obecně, v dalších kapitolách rozebíráme konkrétní rizikové faktory, které mohou vést k předčasným úmrtím. Práce je zaměřena na žáky a studenty. Praktická část se zaměřuje na informovanost žáků a studentů o rizikových faktorech …more
Abstract:
Bachelor´s thesis deals with risk factors for premature death. The thesis has been divided into two parts - theoretical and practical. In the theoretical part are describer universal risk factors, in the other parts we speak about specific risk factors, which can lead to premature death. The thesis is aimed at pupils and students. The practical part focuses on the informing of students about risk factors …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 3. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: MUDr. Otto Kott, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VOKÁČOVÁ, Nikol. Rizikové faktory z hlediska předčasných úmrtí. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/