Bc. Anna Kohoutová

Bakalářská práce

Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod

Anaerobic treatment of industrial waste water
Anotace:
Anaerobní procesy jsou v poslední době stále více využívány pro čištění odpadních vod pocházejících z průmyslových odvětví. Tato biotechnologie je založena především na interakcích a kooperaci mikroorganismů v anaerobních podmínkách, kde dochází k přeměně řady znečišťujících látek na energeticky cenný bioplyn. Výskyt daných mikroorganismů, jejich podíl na celkovém množství a úloha v řetězci biokonverze …více
Abstract:
As of late anaerobic processes are being used more for treating wastewaters from the industrial sector. This biotechnology depends especially on interactions and cooperation between microorganisms in anaerobic conditions where many pollutants transformation to energy-rich biogas occurs. This occurrence of microorganisms, their share in a biomass and their role in the chain of bioconversion is largely …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta